Felles møte med Dønna 17. februar

afj_januar
17. februar skal formannskapene i Dønna og Herøy møtes til felles møte i formannskapssalen i Herøy rådhus. Hensikten med møtet er å oppklare eventuelle uenigheter om kommunenes behov innen samferdsel.
Ordfører Ingunn Laumann brukte ikke lang tid på å besvare henvendelsen fra kollega Arnt Frode Jensen i nabokommunen om felles formannskapsmøte.
 
Sist uke sendte ordfører Arnt Frode Jensen invitasjon til ordføreren i Dønna som har svart positivt på henvendelsen.
 
Samferdsel
Allerede uka etter at brevet ble sendt til Dønna er møtetidspunkt fastlagt. Klokken 9 onsdag 17. februar møtes de to formannskapene i Herøy rådhus.
 
Foreløpig er det ikke sendt innkalling til møtet, ettersom det fortsatt er en måned igjen. Men de to ordførerne er enige om tema for møtet, nemlig samferdsel.
 
- Jeg vil innlede med å orientere om det Herøy har gjort ved vedtak innen samferdsel. Og da vil jeg gå til tilbake i tid.
 
Næringsliv og befolkning
Næringslivets og befolkningens behov for å komme seg til regionsenteret og videre er sentralt i dette, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
Ordføreren vil også orientere om hvordan Herøy kommune har håndert anbudsprosessen på ferjesambandet til Søvik.
 
- Så skal dønnaordfører Ingunn Laumann orientere om Dønnas behov. Hensikten med møtet er å se på de punktene vi eventuelt er uenige og finne en felles forståelse for samferdselsbehovene i våre to kommuner.
 
Klarer vi det er vi kommet langt. Herøy må ha forståelse for Dønnas behov og det samme andre veien, avslutter ordfører Arnt Frode Jensen.
 
Som legger til at begge kommuner nå må kjøre en ny prosess på ferjerutene etter at fylkeskommunen har utsatt fristen for anbudsinnbydelse et halvt år.
 
afj_januar
Herøyordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser