Felles innkjøpsordning

komstyret_laila
Laila Furu Vold fryktet at dersom Herøy kommune slutter seg til en felles innkjøpsordning sammen med andre kommuner, så vil det kunne gå ut over det lokale næringslivet. Men hun fikk ikke kommunestyret med seg.
- Jeg har store problemer med å gå for dette, sa Laila Furu Vold fra talerstolen i Herøy kommunestyre.

Hun var imidlertid alene om denne frykten for at næringslivet i Herøy skulle bli oversett i denne sammenheng.

Jan Berglund (SV) framholdt blant annet at dette ble en utfordring til det lokale næringsliv om å være med på konkurransen.

Ellinor Zahl Johansen påpekte at en felles innkjøpsordning ville sikre en større kompetanse ikke minst i større prosjekter.

Vedtak:

  • Herøy kommune slutter seg til Nordland Fylkeskommunes innkjøpsavtaler (fylkesavtalen) fra 01.01.2009.
  • Ordningen evalueres pr. 31.12.2011
komstyret_laila
Laila Furu Vold fryktet at en felles innkjøpsavtale ville gå ut over det lokale næringsliv.

Annonser