Felles formannskapsmøte med Dønna og påfølgende ordinært møte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes felles formannskapsmøte med Dønna i Herøy skoles aula mandag 22. februar 2021 kl. 10.00. Etter fellesmøtet avholdes det eget formannskapsmøte.

Formannskapsmøtet tas opp og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV

Saksliste til fellesmøte med Dønna:
06/2021 - Prosjekt "Skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet" 

Saksliste til eget formannskapsmøte (etter fellesmøtet)
07/2021 - RTP 2022-2033 Høringsuttalelse om hovedutfordringer på transportområdet fra Herøy kommune. 

08/2021 - Søknad om fritak fra verv - Elisabeth Blix

09/2021 - Søknad om fritak fra verv - Gunver Nielsen

10/2021 - Talentstipend - Kriterier

11/2021 - Søknad om idrettsstipend (Unntatt offentlig Ofl §13, fvl § 13)

12/2021 - Anskaffelse - Ny Brannbil (Unntatt offentlig Ofl §23)

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser