Tirsdag 3.oktober 2013 ble det avholdt fellesmøte for eldrerådene i Hald-kommunene.

Kulturelt innslag av kulturskolen
Møtet startet med kulturelt innslag fra kulturskolen i Herøy. Mia Skipnes og Dilana Holstad sang "Kanskje kommer kongen" av Knutsen og Ludvigsen og sangen "Berømt" fra Melodi Grand Prix junior. De to jentene imponerte med vakker sang som ble flott akkompagnert av kulturskolerektor Reidar Moursund på gitar.

Presentasjon av "humørsprederne"
Gunn Lise B. Hansen og Åge Johansen orienterte om de etterhvert så kjente humørsprederne, som siden første klasse jevnlig har vært på besøk på Herøy omsorgssenter. Dette er et unikt prosjekt som har blitt lagt merke til over hele landet. Humørsprederne har derfor vært viet oppmerksomhet både i aviser og på TV ved flere anledninger.

Orientering om folkehelsearbeidet og "tirsdagsklubben"
Møtet fortsatte med en orientering om folkehelsearbeid for eldre ved folkehelsekoordinator Karina Kilvær før Geir Wold orienterte om det frivillige tilbudet "tirsdagskaffen" ved Herøy omsorgssenter. Siste post på programmet var orientering og presentasjon av arbeidet i Nordland fylkes eldreråd ved Kari Sletten.

Rådene ble enige om å gi følgende uttalelse
Eldrerådene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommuner samlet til møte i Herøy 03.10.13 vil understreke betydningen av at fylkeskommunens tilskudd til folkehelsekoordinator opprettholdes og økes. Det er en svært viktig oppgave som blir ivaretatt og eldrerådene er redd for at flere stillinger vil bli nedlagt uten en betydelig fylkeskommunal støtte. Tilskuddsordningen bør utformes slik at tilskuddet økes med økende stillingsstørrelse. Fylkeskommunens medvirkning bør for øvrig innarbeides i de nye samarbeidsavtalene om folkehelse som skal inngås mellom kommunene og fylkeskommunen.

Neste fellesmøte i regionen avholdes i Alstahaug i mars 2014.