- Befolkning og befolkningsøkning står veldig sentralt i en kommune. Vi er avhengig av å få opp folketallet for å gi et best mulig tilbud til befolkningen. For noen år siden var
folketallet nede i 1605 innbyggere og da bestemte vi oss for å gjøre noe med dette.

- Nå begynner vi å nærme oss 1800 og har som målsetting å bli 1850 innbyggere i 2019. Vi er avhengig av at alle bidrar for å nå dette målet. Vi trenger både arbeidsinnvandring og annen tilflytting, samtidig som vi beholder fødselsoverskuddet så høyt som mulig, sa ordfører Arnt Frode Jensen til de frammøtte.

Tidligere på dagen hadde kommunestyret i Herøy enstemmig vedtatt en revidert prosjektplan og samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune for «Tilflytting og integrering i Herøy».  Avtalen er kommet i stand på grunn av at Herøy kommune er en sju pilotkommuner i det fylkeskommunale «Tilflytterprosjektet». I denne avtalen er effektmålet at økt innvandring fra utlandet og redusert fraflytting skal gi Herøy kommune 62 nye innbyggere i perioden 2017 - 2020 (Fra 1788 innbyggere i 2017 til 1850 innbyggere i 2020).

- Som ordfører setter jeg pris på den aktiviteten dere holder på med og oppfordrer dere til å fortsette med dette, sa Jensen til stor munterhet fra de frammøtte.

Elever fra kulturskolen bidro med flott underholdning sammen med sin lærer Reidar Moursund før helsesøster Karina Kilvær tok ordet. Hun kunne fortelle at det i 2017 ble født 16 unger i Herøy hvorav ni av dem har utenlandske foreldre.

- I barnehagene er det nå 40 prosent minoritetsspråklige unger mens det i skolen nå er 30 prosent. Dette innebærer at vi har et samfunn i endring. Vi er avhengig av et levende samfunn for å lykkes og oppfordrer alle til å ha dette i bakhodet i dagens samfunn når mye av kontakten bare foregår på sosiale medier, sa Kilvær.

Alle de nyfødte og deres familier fikk overrakt en liten bokgave fra kommunen representert med de to helsesøstrene Karina Kilvær og Edith Rishaug Hansen samt biblioteksjef Roar Aune. Aune oppfordret også småbarnsforeldrene til å bruke biblioteket enda mer og kanskje også benytte det til barseltreff slik at folk kunne bli bedre kjent.

Alle nyfødte i Herøy får i tillegg en strikkegave fra driftige damer med Ellinor Olsen og Bjørg Grande i spissen. De har påtatt seg å strikke lue og sokker til alle nyfødte i kommunen. Under markeringen var det kun Bjørg som var til stede, men hun ville ikke ta så mye av æren denne gang på grunn at hun ikke hadde fått strikket så mye i det siste på grunn av sykdom. Hun håper imidlertid å komme sterkere tilbake.

Etter utdelingen ble det selvsagt også servert mat og kake til de inviterte.