FAU: Mer sykkelvei og lavere fartsgrenser

2_flostad_-_Tenna
FAU (Arbeidsutvalget til foreldrerådet) ber Herøy kommune jobbe for mer gang- og sykkelvei og lavere fartsgrense på flere veistrekninger i Herøy. Dessuten ønsker FAU veilys på alle strekninger der elever går eller sykler til skolen.
Trafikksikkerhets-tiltak står på sakslista til både politikere og foreldre for tiden.   Veivesenet kommer 5. november kommer Statens veivesen til Herøy og skal sammen med ordfører og rådmann i kommunen vurdere opphøyde gangfelt ved sentralskolen og ny bru over Herøysundet.   Blant flere andre trafikksikkerhets-tiltak.   Foreldrerådets arbeidsutvalg hadde møte sist tirsdag og utvalget utvalget mener at flere ting kan gjøres for å gi elevene ved Herøy sentralskole tryggere skolevei.   Flostad til Tenna Blant annet ønsker utvalget forlengelse av gang- og sykkelveien fra krysset til Flostad til Tenna.   Og forlengelse av fortauet fra krysset nord for gamle Nord-Herøy skole til Brunsvika.   Nedsatt fartsgrense Dessuten ønsker FAU fortau eller gang- og sykkelvei fra skolen mot Fagervika.   Foreldrerådets arbeidsutvalg foreslår også nedsatt fartsgrense på flere veistrekninger.   Du kan lese mer fra møtet i FAU ved å trykke HER.
2_flostad_-_Tenna
FAU ønsker forlengelse av gang- og sykkelveien fra krysset ved Flostad til Tenna.
2_brunsvika
Utvalget vil også forlenge fortauet fra krysset på Nord-Herøy mot Brunsvika.

Annonser