Fastlandsforbindelsen er nærmest selvfinansierende

raadmann
Rådmann Roy Skogsholm har i dag tirsdag sendt ut en pressemelding i forbindelse med at en ny finansieringsanalyse viser at fastlandsforbindelsen Dønna/Herøy – Alstahaug (FADHA) er nærmest selvfinansierende.
Og da er også fastlandsforbindelsen Brasøy/Husvær tatt med.
PRESSEMELDING

NY FINANSIERINGSANALYSE VISER AT FASTLANDSFORBINDELSEN DØNNA/HERØY – ALSTAHAUG (FADHA) ER NÆRMEST SELVFINANSIERENDE
 
NB! Og da er også fastlandsforbindelsen Brasøy/Husvær tatt med.
 
 
Asplan /Viak la i dag fram en revidert finansieringsanalyse av FADHA.
 
Denne analysen er basert på nye trafikktall 2006-2009 og prognoser som følge av økning i lakseproduksjonen på Herøy.
 
Det er videre gjort en alternativ beregning av engangseffekten av tunnelåpningen med 20, 40 eller 50  % vekst. Hitra/Frøya hadde en engangseffekt på 44 %.
 
I dag er trafikken over 100 % høyere enn før tunnelåpning. Det samme er veksten i boligpriser, boligbygging og næringsutvikling. Hitra ligger dessuten langt unna et regionsenter.
 
Vi tror med sikkerhet at Dønna/Herøy som ligger så nært regionsenter/eventuelt kommunesenter vil få større vekst. Vi kan derfor trygt bruke alternativet med 50 % engangsvekst.
 
Det er videre lagt inn fergeinnløsning over 30 år etter dagens regler mot at de gamle beregningene var basert på 15 år. Kapitalkostnadene på nye ferger er også tatt inn da nye må anskaffes ved innføring av anbud.
 
De har beregnet en minimum investering på 250 mill i investering i to nye store ferger (90 og 50 PBE). Den tredje fergen må uansett anskaffes.
 
I den forrige beregningen var det kun tatt inn driftskostnader.
 
Driftskostnadene med dagens tre ferger 44 mill kr.pr. år Med større ferger som planlegges i framtida vil driftskostnadene være enda høyere.
 
Finansieringsanalysen viser at det kun er behov for 223-235 mill kr.  i alternativ finansiering ( riksvegmidler, midler fra kommunaldepartementet (kommunalt samarbeid eller midler fra privat næringsliv).
 Resten finansieres med bompenger og fergeinnløsning. Bompengesatsen er satt lik fergetakster med en bompengeperiode på 15 år. Tidligere beregninger viste et behov på 705 mill kr.
 
Hovedtyngden av trafikken, spesielt tungtransport, har sitt utgangspunkt på Herøy. Hvis en for all framtid skal satse på ferge og et hovedsamband vil Skorpa være det eneste alternativet.
 

Bygging av nytt fergeleie på Skorpa med tilførsler var i 1997 beregnet til 170 mill kr. . Omregnet med kostnadsindeks vil dagens pris være 268 mill kr.
 


Altså 45 mill kr. dyrere for staten enn fastlandsforbindelse. I tillegg må staten og brukerne betale fergekostnader til evig tid.
 
 
Roy Skogsholm
 
raadmann
Rådmann Roy Skogsholm er er optimist på vegne av fastlandsforbindelsen.

Annonser