Fasteaksjon og gudstjeneste

kirka_06
Søndag 9. mars gjenomfører konfirmantene sin fasteaksjon mellom klokken 16.00 og 18.00. Konfirmantene kommer rundt med bøssene. Klokken 18 er det aksjonsgudstjeneste i Herøy kirke. Alle er velkomne.
To ungdommer fra Kirkens Nødhjelp deltar. Det blir nattverd og ofring til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
kirka_06
Søndag klokken 18 er det aksjonsgudstjeneste i Herøy kirke.

Annonser