Fast lørdagssupplering til midten av august

1_loerdagssupplering
Fra kommende lørdag og til midten av august blir det fast suppleringsferje på lørdagene i sambandet Herøy - Søvik. Det opplyser driftsleder i Veolia Lars Erik Larsen til Herøyfjerdingen. Etter at ordfører Arnt Frode Jensen har forhandlet fram dette er det mange som kan glede seg.
- Vi var i dialog med Statens veivesen fredag og det er nå klart at det blir fast suppleringsferje på lørdager i herøysambandet i sommer.
 
Starter kommende lørdag
Vi starter lørdag 3. juli og ordningen går tiol midten av august, opplyser driftsleder i Veolia Lars Erik Larsen til Herøyfjerdingen.
                    
Han forteller videre at det blir utarbeidet egen rutetabell for denne ruta som blir lagt ut på Veolias nettside tirsdag.
 
Da skal også Herøyfjerdingen gjøre ruten kjent.
 
En tur tas vekk
Den ekstra dagen med suppleringsferje finansieres ved å ta vekk avgangen fra Søvik til Herøy klokka 19.15 fra mandag til torsdag i 42 uker.
 
Men ikke sommermånedene. Dette er en tur det ikke er noe stort trykk på.
 
- Med den ordningen koster ikke denne ekstra dagen med suppleringsferje noe mer, opplyser Larsen videre.
 
 
Denne ordningen kommer etter at ordfører Arnt Frode Jensen har presset hardt på overfor både fylkeskommunen og Veolia.
 
1_loerdagssupplering
Driftsleder i Veolia Lars Erik Larsen (midt i bildet) og ordfører Arnt Frode Jensen er enige om suppleringsferje på lørdager hele sommeren. Det er også tidligere varaordfører Laila Furu Vold (bak). Her er alle på kommunens stand under Herøydagan lørdag.

Annonser