Far og sønn - far og datter

9_far_og_soenn
I Herøy kommunestyre er familiebåndene sterke, både på den borgerlige og sosialistiske side. I dag møtte Andre Lund som vara for Frp, samtidig som faren Bjørn satt noen plasser unna for Senterpartiet.
Herøy er en liten kommune og det er ikke uvanlig at både Steinar Furu og datteren Laila Furu Vold møter for Arbeiderpartiet.
 
I dag har vi sterke familiebånd også innen opposisjonen.
 
Andre Lund møter som vararepresentant for Frp og dermed har vi ikke bare far/datter-relasjonen i kommunestyret, men også far/sønn.
 
Noe som ordfører Arnt Frode Jensen måtte kommentere ved starten på møtet.
9_far_og_soenn
I dag fikk Bjørn Lund (t.h.) selskap av sin sønn André (nummer to fra venstre) i kommunestyret.
9_far_og_datter1
Det er imidlertid ikke så uvanlig at far og datter Steinar Furu (nr. to fra venstre) og Laila Furu Vold (til høyre) møter samtidig i kommunestyret.

Annonser