Under et møte i dag i Sandnessjøen ble problemstillingene til skissen som Dønna la fram i forhold til samferdsel, og reaksjonen fra Herøy tatt opp over en kopp kaffe mellom de de to ordførerne.

Skissen går inn i KVU 
- Vi ble enige om å parkere denne saken. Det vil si at den skissen som Dønna har lagt fram går inn i vurderingen i forbindelse med konseptvalgsutredningsarbeidet (KVU) som Nordland fylkeskommune setter i gang, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

- I denne utredningen skal det utredes hva som skal være framtidig forbindelse mellom Herøy og Dønna inn mot fastlandet. Det skal da vurderes om vi i evighet skal ha ferger, eller om vi skal ha fastlandsforbindelse. Dønnas skisse vil altså tas med i denne utredningen, sier Jensen.

Rykker fram til start
- I og med at Dønna var villig til dette avblåses saken fra vår side som gikk på oppsigelser av avtaler med Dønna. Vi rykker dermed fram til start, og tar med oss denne erfaringen inn i framtida, sier Jensen videre.

Fotsatt arbeid med samferdsel i egen kommune
- Det vil fortsatt hele tiden arbeides videre med samferdselsutfordringer både i Herøy og Dønna i forhold til hurtigbåt og ferger som er til beste for befolkningen i egen kommune. Det som var viktig i denne saken var å få skissen til Dønna inn på et riktig spor slik at den ikke ble liggende og ødelegge samarbeidet mellom kommunene, avslutter Jensen.

Bakgrunn
Skissen som Dønna skisserte, uten å ha diskutert den med sine naboer, innebar blant annet at Bjørn skulle gjøres til hovedsamband mellom kommunene, og at den en ferga i Herøysambandet skulle flyttes til dette sambandet. Antall avganger fra Flostad til Søvik skulle reduseres fra dagens 16 til 5.