Faglig riktig å samlokalisere

raadmann_04
Rådmann Roy Skogsholm var klar på at det er faglig riktig å samlokalisere de to barnehagene i Herøy da han orienterte kommunestyret onsdag. Dette til tross for at barnetallet i kommunen er synkende.
Orienteringen fra rådmannen kom etter at representanten Istvan Heiszter (Ap) foreslo å utsette behandlingen av saka om samlokaliseringen av Silvalen barnehage og Herøy barnehage.
 
Her stilte blant annet spørsmål om dette var i samsvar med et stadig lavere antall unger.
 
- Det er faglig riktig å samlokalisere barnehagene. Prognosene for barnetall i Herøy har dere i budsjettet.
 
Det er riktignok signaler om nedgang i barnetallet, og hvis barnetallet fortsetter å synke – da blir det katastrofe.
 
Flyktninger 
Når vi nå tar imot flyktninger, ønsker vi spesielt barnefamilier og da må vi ha barnehageplasser.
 
Vi kan oppleve at mottaking av flyktninger stopper opp på grunn av manglende barnehageplasser, sa rådmannen.
 
Han mente at kommunen vil skape et bedre økonomisk fundament med å ta i bruk Silvalen barnehage som ungdomsklubb.
 
- Vi sparer en halv stilling i barnehagen på grunn av overlapping, uttalte rådmann Roy Skogsholm blant annet.
raadmann_04
Rådmann Roy Skogsholm

Annonser