De første syriske flyktningene har allerede kommet til Herøy og flere er i anmarsj. I denne sammenhengen er det viktig å få ut korrekt informasjon til flest mulig herøyfjerdinger. Det inviteres derfor til en fagdag på rådhuset i Herøy som varer fra klokka 9-15.

Miriam Khider har bodd, studert og jobbet mange år i Norge. Hun jobber nå for organisasjonen International Organization for Migration (IOM) og har god kjennskap til temaet og har hatt mange slike fagdager eller møter flere steder i Norge.

Program

Del 1:
Om Syria generelt, historie, geografi, folkeslag og etniske grupper, religioner, politisk system, utdanning og helse og forhold til nabolandene (Jordan, Irak, Libanon og Tyrkia) både politisk og sosialt.

Del 2:
Syria etter 2011 (krigen), konflikten, flyktningene i et transittland, (Libanon, Jordan , Irak og Tyrkia), hvem er de kvoteflyktningene? Hvor kommer de fra, bakgrunn og utdanningsnivå, klestradisjoner og religion, barneoppdragelse, kultur, kvinnes rolle i samfunnet, familiestruktur, utfordringer i den norske kulturen, integrering og utfordringer i Norge.

Påmelding
- Alle er hjertelig velkommen til å delta på fagdagen og på grunn av matservering er vi avhengig av å vite hvor mange som kommer. Det er derfor bindende påmelding til meg på tlf. 9112852 eller epost bente.iren.hanssen@heroy-no.kommune.no innen fredag 13. november, sier flyktningkonsulent Bente Iren Hanssen.

IOM
International Organization for Migration (IOM) er en internasjonal organisasjon med sete i Genève i Sveits. Organisasjonen ble dannet i 1951 for å bistå i omplasseringen av flyktninger etter annen verdenskrig. Medlemskapet består av 125 medlemsstater og 16 observatørstater. IOM har 5300 ansatte og et årlig budsjett på 952 millioner dollar. Organisasjonens offisielle språk er engelsk, fransk og spansk.
Kilde

Kilde: Wikipedia