Får støtte til varmepumper

5_priliste_Seloey_u-hus
Rådmannen innstiller til tirsdagens formannskapsmøte at ungdomshuset på Seløy skal få 30.000 kroner som delfinansiering for innkjøp av to varmepumper. Pengene hentes fra et såkalt program som kommunestyret har iverksatt for å bidra til positiv utvikling og vekst i kretsene.

Kommunestyret i Herøy vedtok i desembermøtet 2009 følgende:

”For å styrke kretsenes utvikling skal det utarbeides et program som skal ha som formål å bidra til positiv utvikling og vekst. Som kommunestyrets fremste organ i kretsene skal grendeutvalgene være kommunenes samarbeidspartner i arbeidet. Aktivitetene i programmet må defineres og utvikles mellom det enkelte grendeutvalg og kommunen. Når tiltakene er definert vil kommunestyret komme tilbake til finansieringen. For å sette prosessen i gang bevilges det kr.100 000,-”

Møter med grendeutvalgene Det er vedtaket som danner bakgrunn for denne saken.

I vår hadde Stig Neraas i ”Prosjekt Økt Bosetting” møter med grendeutvalgene Seløy/Staulen, Øksningan, Brasøy og Husvær det ble drøftet tiltak for å styrke kretsens utvikling.

I oktober der det er bedt om innspill fra kretsene angående forslag til tiltak som kan bidra til positiv utvikling og vekst i kretsene.

Svarfrist 1. november I brevet ble det også bedt om tilbakemelding på hvordan kretsen foreslår at en bør bruke pengene som allerede er satt av. Svarfrist var satt til 1. november. 

Det har kommet svar/søknad fra to av grendene, nemlig Seløy / Staulen og Sandvær krets.

Større investeringer i 2011 De to varmepumpene innebærer en investering på 60.000 kroner, en investering som står på grendeutvalgets prioriteringsplan for 2010.

For neste år finner vi to store ny-investeringer, nemlig isolering av ungdomshuset og en grillhytte. Hver av de to tingene er beregnet å koste 100.000 kroner.
5_priliste_Seloey_u-hus
Prioriteringslisten over investeringer Seløy Ungdomshus.

Annonser