Får seks nye flyktninger

flyktninge_mai_liss
Rundt 1. november venter Mai-Liss Larsen på NAV-kontoret seks nye flyktninger til Herøy. Kommunestyret har vedtatt å bosette 20 flyktninger i år, og har nå fått forespørsel om å bosette samme antall i 2010.
Mai-Liss Larsen ved NAV-kontoret i Herøy har fått ansvaret for oppfølging av flyktningene som skal komme og er kommet til Herøy.
 
Hun forteller at rundt 1. november venter kommunen seks nye flyktninger til kommunen.
 
Fra før er det bare kommet en av de 20 som kommunen var vedtatt å bosette, nemlig Roberto Kifle (omtalt tidligere).
 
Tre av de seks som ankommer er en familie, en mor med to barn, åtte og ti år. Disse kommer fra Afghanistan.
 
De andre tre er menn, to i 20-årene og en i 40-årene. Alle disse kommer fra Eritrea, som Roberto Kifle.
 
Mai-Liss Larsen opplyser at de som nå kommer til Herøy kommer fra ulike mottak og at NAV-kontoret, sammen med IMDI prøver å finne fram til personer som kan komme til å trives i Herøy.
 
Rådmann Roy Skogsholm fortalte i dagens møte i formannskapet at kommunen har fått forespørsel fra IMDI om å bosette 20 nye flyktninger i 2010.
 
Kommunestyret har vedtatt å bosette 20 flyktninger i år, men i sommer stanset rådmannen prosessen for å unngå at det kom flyktninger i fellesferien som ikke fikk noe tilbud.
 
 
 
 
flyktninge_mai_liss
Mai-Liss Larsen venter seks nye flyktninger til Herøy rundt 1. november.

Annonser