Får ny asfalt i år

1_asfalt_illustrasjon
I sommer får veistrekninga fra gamle Nord-Herøy skole til Herøysundbrua ny asfalt, og asfalteringa skal fortsette fra skolen til Fagervika. Også veien til Grindstrand får ny asfalt i år.
Men som vi ser av bildet er det strengt tatt behov for større opprusting. Ordfører Arnt Frode Jensen sier til Herøyfjerdingen at veien skriker etter større utbedring.
 
- Vi får se på det nye asfaltdekket som vedlikehold, for veien trenger uansett nytt dekke. Veien skriker jo etter mer omfattende utbedring, men det blir en mye større investering.
 
Vi jobber imidlertid for å få dette inn i veivesenets planer, opplyser ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
Han sier videre at veien dels ligger på myr og dels på stein.
 
- Da vi bygde gang- og sykkelvei ble den lagt på stein, mens veien ellers ligger på myr. Det er klart at disse delene av veien beveger seg i takt med telen i jorda, sier Jensen.
 
Strengt tatt er det som en forbipasserende på Nord-Herøystrekka kommenterte i dag da vi fotograferte:
 
- Det er egentlig bare en fil som er kjørbar nå, nemlig midt på. Kjører du på en av sidene kan vogna bakpå velte.
 
Veien til Fagervika er spesielt ille fordi asfalten flere steder er slitt vekk, slik at man er nede på det grove steindekket under asfalten.
1_asfalt_illustrasjon
Nord-Herøystrekka får nytt asfaltdekke i sommer, og det jobbes med å få en mer omfattende oppgradering av veien.

Annonser