Får kjøpe tomta til bingen

seloey_skole_ballbinge
Til formannskapsmøtet 24. november innstiller rådmann Skogsholm på at Kjell Inge Jakobsen skal få kjøpe tomta som fotballbingen står på, mot at han skaffer ny kostnadsfritt for kommunen sentralt på Seløy og at han dekker flytting av fotballbingen.
Her formannskap har nytt møte tirsdag 24. november.

 

Rådmann Roy Skogsholm innstiller slik:

I forbindelse med salg av Seløy skole gis kjøper av skolen opsjon på kjøp av fradelt tomt til fotballbingen mot at kjøper framskaffer ny tomt kostnadsfritt for kommunen sentralt på Seløy og at kjøper dekker alle kostnader med flytting av fotballbingen.

 

Saksutredning:

Kjøper av Seløy skole SUS v/ Kjell Inge Jacobsen har i brev av 14.10.09 henvendt seg til kommunen og bedt om endringer av salgsbetingelsene.

 

Dette berører kravet om at tomt og adkomst til fotballbingen på Seløy skal være adskilt. I forbindelse med salget er det igangsatt fradeling av tomt til dette formålet.

 

Kjøper av skolen ønsker å ha mulighet for å kjøpe denne tomten mot at det framskaffes høvelig ny tomt sentralt på Seløy kostnadsfritt for kommunen og at kjøper dekker alle kostnader med flytting av fotballbingen.

 

Kjøper mener at fotballbingen er en hindring for fornuftig bruk av skolebygningen.

 

Jeg kan ikke se noen problemer med dette og foreslår at salget nå gjennomføres innenfor de rammer som kommunestyret har satt der tomten og adkomsten til fotballbingen fradeles men at kjøper av skolen gis opsjon på kjøp av denne tomten mot at det framskaffes ny tomt kostnadsfritt sentralt på Seløy og at kjøper dekker alle kostnader med flytting av fotballbingen, skriver rådmann Roy Skogsholm.

 

seloey_skole_ballbinge
Kjell Inge Jakobsen skal tilbys tomta ballbingen står på, men ikke selve ballbingen, foreslår rådmannen.

Annonser