Får han starte campingplass?

arne_camping
I morgen tirsdag avgjør Herøy kommunestyre om Arne Thoresen får starte campingplass på Tenna. Regeleringsplanen for del av eiendommen Stensvold kommer da opp som en av de siste sakene.
I morgen tirsdag klokken 9 møtes Herøy kommunestyre for første gang i år. 16 saker står på kartet og flere av disse er tunge og viktige saker.

Sak 14 er likevel spesiell siden den har versert i kommunale kontorer i rundt to år.

Arne Thoresen planla i 2007 å starte campingplass på Tenna, men saka har dratt ut på grunn av innsigelser, merknader og protester fra blant annet mange grunneiere i området.

Når kommunestyret tirsdag får saka på bordet er det med følgende innstilling fra Plan og Teknisk Hovedutvalg:

Herøy kommune har gjennomgått og vurder de innkomne merkader, protester og innsigelser. Med bakgrunn i disse, samt plan- og bygningslivens paragraf 27 - 2, godkjennes et revidert planforslag med bestemmelser daert 8. januar 2008, sist revidert 9. februar 2009 for del av grunneiendommen gårdsnummer 3, bruksnummer 11, Stenvold på Tenna.

Herøyfjerdingen vil være til stede på kommunestyrets møte tirsdag og legge ut saker etter hvert som de behandles. Følg med.
arne_camping
Skal Arne Thoresen få godkjent sin private reguleringsplan for området Stensvold på Tenna og starte campingplass her?

Annonser