Får frist til 1. mars

ballbinge
Formannskapet har vedtatt at kjøper av Seløy skole, Kjell Inge Jakobsen, får frist til 1. mars med å finne nytt sted å plassere ballbingen. Dersom han ikke gjør dette anses kjøpet som gjennomført uten at han får kjøpe området bingen står på.

1. september vedtok Herøy formannskap at Kjell Inge Jakobsen får kjøpe Seløy skole.
 
Herøy formannskap skulle behandlet saken i møte 24. november, men utsatte den på grunn av en henvendelse fra Kjell Inge Jakobsen om å innarbeide en klausul i kjøpekontrakt om opsjon på kjøp av grunn for fotballbingen mot dekning av utgifter for flytting og framskaffing av sentral erstatningstomt på Seløy.
 
I brevet heter det ” Som kjøper er dette viktig og av stor betydning. Derfor ber vi om at denne tilførselen blir tatt opp politisk så snart som mulig og tatt med i eventuelle salgspapirer.”
 
Herøy kommune utsatte derfor videre behandling av salgsavtalen og gjennomføring av salget.
 
26. november sendte rådmann Roy Skogsholm brev til Kjell Inge Jakobsen om at behandlingen av saken om kjøp av skolen utsettes til Jakobsen legger fram detaljerte planer med løsninger for ny lokalisering og praktisk gjennomføring av prosjektet.
 
Etter dette har det ikke skjedd noe.
 
Herøy formannskap gjorde derfor tirsdag 26. januar følgende vedtak:
1. Formannskapet viser til vedtak i formannskapet 24. november 2009.
2. Da dette vedtaket ikke inneholder noen frist for tilbakemelding settes denne fristen til 1. mars 2010. Er det ikke kommet noen respons på formannskapets behandling innen denne tid, anses saken som ferdigbehandlet.
 
ballbinge
Ballbingen står like ved skolen.
kjell
Kjell Inge Jakobsen ønsker å kjøpe området ballbingen står på.

Annonser