Får flere anløp

heilhorn2_01
I forslaget til nye ferjeruter får sambandet Herøy - Søvik et anløp mer enn i dag. Herøy kommune har gitt innspill om tre ønsker om endringer i forhold til forslaget. Blant annet ønsker kommunen en avgang klokken 23.15 slik at Marine Harvest kan få ut dagens siste produksjon.
Med en sentur klokken 23.15 kan dagens siste produksjon ved Marine Harvest transporteres ut av kommunen og over på E6 og videre sørover.

Alternativet er at laksen står i vogntoget natten over og begynner sin transport ved første morgentur.

Når den større ferje "Heilhorn" ankommer Herøy rundt 20. juni ønsker Herøy kommune at denne skal benyttes mest mulig.

Helgelandske har derimot lagt opp til at den skal benyttes som suppleringsferje og at dagens ferje - "Alsten" - skal fortsette å gå hovedruta.

Dette mener Herøy kommune kan fungere ettersom suppleringsferja i hovedsak går direkte mellom Herøy og Søvik.

"Heilhorn bør gå lørdager"
Verre mener Herøy kommune det er at Helgelandske i ruteforslaget har lagt opp til at "Heilhorn" - som suppleringsferje - skal ligge stille på lørdager. Slik suppleringsferja gjør i dag.

- Vi ønsker at den største ferja, nemlig "Heilhorn", skal overta på lørdager, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Det tredje innspillet fra Herøy kommune går på at man ønsker fortsatt ferjeavgang for pendlerne klokken åtte om morgenen.

I det nye ruteforslaget er denne avgangen tatt vekk.

Austbø fortrinnsrett Det har skapt mye irritasjon og problemer på ferjeleiet i Herøy at reisende fra Austbø på flere avganger har fortrinnsrett.

Det kan bety at når ferja kommer fra Brasøy, og anløper Flostad før avgang Austbø og senere Søvik - så får i verste fall bare noen få av bilene på Flostad bli med. Selv om det er god plass.

Det skyldes at Statens veivesen har gitt reisende fra Austbø fortrinnsrett. Dermed kan de som skal reise fra Austbø ringe ferja og oppgi hvor mange biler som venter.

Det fører til at ferjemannskapet må holde av det samme antall plasser til de reisende fra Austbø.

Pendlerne klager
I et brev til Herøy kommune gjør Herøy Pendlerforening, ved sekretær Jorun Hov, oppmerksom på dette.

Ordfører Arnt Frode Jensen stilte i dag onsdag spørsmålom dette til Helgelandske som bekrefter at denne fortrinnsretten er gitt av Statens veivesen.
heilhorn2_01
"Heilhorn" skal operere som suppleringsferje når den kommer 20. juni.

Annonser