Får eksportere direkte til Russland

stokkbakken_01
I dag fikk fabrikksjef Kjell Stokbakken hos Marine Harvest i Herøy beskjed fra Mattilsynet om at russiske myndigheter har godkjent bedriften for direkte eksport til det russiske markedet. - Dette betyr enormt mye for oss. Det blir overgang til to skift og 20 ekstra ansatte, sier Stokbakken.
I dag tidlig kom telefonbeskjeden fra Mattilsynet, og selv om fabrikksjef Kjell Stokbakken og hans stab har jobbet for dette en stund - og trodd på at de ville lykkes - var det en enormt god nyhet å få.

- Dette var helt fantastisk og enormt viktig for oss. Men vi har trodd at vi skulle klare det, sier Stokbakken til Herøyfjerdingen.

Dobler produksjonen Marine Harvest i Herøy har så langt sendt laksen til Marine Harvest sitt anlegg på Hitra som har denne godkjenning. Fra nå kan altså denne produksjonen skje i Herøy.

- Det betyr at vi i løpet av et par år er kommet opp i en dobling av dagens produksjon. Da vil vi produsere 70.000 tonn i året i Herøy.


- Samtidig er godkjenning for det russiske markedet med på å sikre framtiden for anlegget vårt i Herøy, sier Kjell Stokbakken til Herøyfjerdingen.

I mai kjempet herøy-bedriften for å unngå nedlegging. Det ble i stedet Marine Harvest sitt anlegg på Halsa som led denne skjebnen.

Nå starter også arbeidet med å se på logistikken, og hvordan laksen best kan transporteres ut fra Herøy.

Viktig av flere grunner Dette er en godkjenning som Marine Harvest har jobbet for lenge. Åpningen direkte mot et nytt og større marked betyr av flere årsaker mye i denne tida.

- I forbindelse med medieoppslagene om Aker Seafood er det viktig å få tilbakemelding på at vi har god hygiene og produserer topp vare. Og denne type tilbakemeldinger har vi fått flere av, sier Stokbakken.

Stor omlegging Innføring av toskifts-ordning var etter planen bebudet å ta til i juni. I påsken skal Marine Harvest i Herøy i gang med en omfattende omlegging av produksjonslinjene.


- Jeg håper og tror at vi skal kunne komme i gang med to skift og eksport til Russland før sommeren, avslutter en lykkelig Kjell Stokbakken.

Viktig for kommunen Ordfører Arnt Frode Jensen mottok nyheten med omtrent like stor glede.

- Dette er med på å befeste bedriften i Herøy, noe vi har jobbet for lenge.

Eksporten til Russland skaper også en utfordring på transportsiden. Vi har en jobb å gjøre med hensyn til å få til en større ferje på herøysambandet.

Det gjelder også økt frekvens og lengre åpningstid på sambandet, sier ordfører Jensen som har tro på at dette skal lykkes.

Ikke minst fordi Nasjonal Transportplan legger opp til flere avganger og lengre åpningstid på samband av denne størrelse.

Bedre transport og flere boliger - Ferja må dimensjoneres etter behovet  ikke bare for i dag - men for de neste åtte årene som anbudsperioden gjelder for, sier Jensen.

I tillegg til transport, mener ordføreren at kommunen har en utfordring med hensyn til å skaffe boliger.

- Vi vi ha økt bosetting. To skift betyr flere ansatte og vi er i kontakt med firmaer som kan bygge i Herøy, avslutter ordfører Arnt Frode Jensen.
stokkbakken_01
- Dette var helt fantastisk, sier fabrikksjef Kjell Stokbakken hos Marine Harvest i Herøy.
afj2_01
- Vi har en jobb å gjøre for å bedre transporten ut fra Herøy, sier en fornøyd ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser