Få ansatte gir stengte onsdager

sosialkontor
Sosialkontoret i Herøy har i løpet av kort tid mistet nesten halve bemanningen. Det gjør blant annet at de gjenværende må holde stengt på onsdager for å få gjort unna papirarbeidet.
To personer ved sosialkontoret har sluttet de siste månedene og det merkers tydelig siden det så langt ikke er kommet nye i stedet:

- Lillian Blakstad Nilssen gikk av med pensjon til jul. - Maiken Jakobsen begynte i jobb på Dønna

I løpet av våren skal det tilsettes en stilling, men Anne Christine Hjelt og Bergljot Johansen ved sosialkontoret sier at det ikke er avklart når dette skal skje.

Inntil videre er det altså bare 2,5 stilling tilbake på kontoret: Janne Grethe Eide, sosial- og barnevernsleder Anne Christine Hjelt, sosialkonsulent Bergljot Johansen, sosialkurator

- For å få dette til å fungere best mulig må vi bare være flinkere til å styre tiden og sette opp avtaler. Dessuten må vi være fleksible med arbeidstiden og trå til når det trengs, sier Hjelt og Johansen til Herøyfjerdingen.

I tillegg jobber også sosialkonsulent Anne Christine Hjelt med barnevern, et del av sosialkontorets arbeid som er tidkrevende med mye reising og saksbehandling.

- Enkelte ting blir nok fulgt litt dårligere opp i denne perioden. Vi er nødt til å prioritere, sier Hjelt og Johansen videre.

Konsekvensene er blant annet at skranken er stengt på onsdager og at de ansatte ellers bare er å treffe på telefon mellom klokken 10 og 14 de andre dagene.

Rett og slett for å få tid til saksbehandling. Likevel må folk regne med at det kan ta lengre tid å få behandlet søknader.
sosialkontor
Det blir mindre åpningstid med dårligere bemanning, forteller sosialkurator Bergljot Johansen.

Annonser