Elever fra de fire yngste klassene ved Herøy skole var invitert til eventyrstund i fjøset på bygdesamlingen tirsdag 10. desember.

Rolf Jørgensen leste forskjellige spennende russiske folkeeventyr, mens museumsbestyrer Rajko Savic sto for et kort rollespill med elevene.

En trivelig stund ble avsluttet med kakao- og pepperkakeservering, sier Rajko til Herøyfjerdingen.

Alle bilder: Rajko Savic