Etterlyser justering av fergerute

Nyferga Tenna

I formannskapsmøte den 13. juni 2019 lovte samferdselsråd Svein Eggesvik at han ville se på ei justering av dagens fergerute etter ønske fra kommunen. Nå opplyser Eggesvik at han vil sette trykk på saken fra 19. august.

Den 13. juni møtte fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) formannskapet i Herøy. I dette møtet var kommunen kritisk til at de ikke hadde blitt tatt med på råd før de nye fergerutene trådde i kraft 1. mars 2019. Kommunen hadde levert inn et alternativt forslag som blant annet innebar at den populære avgangen rundt kl. 08.00 var med. Kommunen var også kritisk til at Brasøy hadde mistet avgangen 07.45 på hverdager. Dette er en viktig forbindelse for pendlere bosatt i Brasøy og Husvær, og for næringslivet og næringslivstransport fra disse øyene.

Eggesvik var enig i at høringsrunden hadde vært for kort og beklaget dette. Eggesvik var også positiv til endringer dersom disse ikke innebar økte kostnader. Han lovte derfor formannskapet at han ville se på saken.

Ordfører Arnt Frode Jensen opplyser til Herøyfjerdingen at han siden møtet flere ganger har etterlyst denne saken uten å ha fått svar. I en tekstmelding opplyser nå Eggesvik at han vil sette trykk på saken fra 19. august 2019.

- Vi skal se på rutene og få dem justert, men jeg har fått tilbakemelding fra «ferje» at de ikke greier det nå i ferieavviklingen. Det er bare en person på jobb nå utover og de har nok med å følge opp den trafikken som går. Jeg vil påse at det blir satt trykk på saken fra 19. august. Beklager at det ikke går før, men med ei lita avdeling på 2-3 mann blir det slik dessverre. Ellers så skal dette med skoleskyss være på plass til skolestart. Har fått bekreftet fra samferdsel at det jobbes med det, skriver samferdselsråd Eggesvik til Jensen.

 

Møte med samferdsesråd Eggesvik_hoved
Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (i midten bakerst) møtte formannskapet i Herøy torsdag 13. juni. Med på møtet var også Silje Fisktjønmo (sekretær Nordland Trafikksikkerhetsutvalg) og Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk (bakerst).
Møte med samferdsesråd Eggesvik_ordfører og Geir
Ordfører Arnt Frode Jensen har nå fått svar om at det vil bli satt trykk på saken fra 19. august 2019. Rådmann Geir Berglund til venstre.

Annonser