Et steg videre i folkehelsearbeidet

2_inge_skauen
Folkehelsearbeidet i Herøy kommune går nå videre etter et vellykket seminar sist mandag. Folkehelseutvalget skal først sammenfatte både visjoner, mål og tiltak som ble kastet fram under møtet, før dette blir sak for formannskapet.
Hva er folkehelse?
 
Kommunelege 1 Inge Skauen holdt en beskrivende innledning på seminaret hvor hun snakket om begrepet og menneskets ulike behov.
 
Og hun endte opp med det høyeste nivå i menneskets behov-pyramide, nemlig behovet for selvrealisering.
 
Folkehelse i historisk perspektiv
Og hun satte dette i en litt morsomt historisk perspektiv da hun fortalte om funn på legekontorets gamle arkiver. Her var situasjonen i Herøy beskrevet til ulike tider på 1900-tallet.
 
Først 1933: Tuberkulosen er meget utbredt. Lus og skabb likeså. Det er skrikende mangel på melk og grønnsaker.
 
1944:
Mange hus er lekke og trekkfulle. Flere familier er stuet sammen i små rom. Det er ikke noe bad, verken offentlig eller i private hjem.
 
1968:
Kommunens vannverk er koblet og det er bygget kloakkanlegg. Nytt helsesenter er under planlegging og det samme gjelder kontor for folktannhelsen.
 
 - I dag fråtser vi i mat og drikke, hus og bil. Vi realiserer oss selv. Noen har kanskje ønske om å sitte foran TV og se på reality-TV. For andre er ønsket annerledes, uttalte Skauen og la til at 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har fysiske smerter.
 
Utfordringer
- Norge skiller seg ut med høy andel uføretrygdede, sa Skauen og snakket om hvilke utfordringer man har i Herøy, sett i folkehelse-perspektiv.
 
- Vi har fin natur, lite kriminalitet, fint drikkevann og et rikt kultur- og idrettsliv. Men vi har mange gamle innbyggere, utdanningsnivået er relativt lavt. Vi har også en del overvekt, avsluttet kommunelege 1 Inge Skauen.
 
Folkehelse i Fauske
Folkehelserådgiver i Fauske kommune Jakob Joh. Djupvik oreienterte om hvordan folkehelsearbeidet er organisert i hans kommune.
 
Her er folkehelserådgiveren innlemmet i rådmannens stab. Det betyr at arbeidet har høy prioritet i Fauske kommune.
 
Han kom blant annet innn på at folkehelsearbeid er "et livsviktig lagarbeid hvor alle må være med å bidra - både offentlige, frivillige og private instanser" - for å sitere Djupviks egne planer.
 
Fauske kommune har som hovedmål for folkehelsearbeidet: Et godt liv i alle livets faser.
 
Og de tre delmålene er:
- En god start i livet og oppveksten
- Et helsefremmende voksen- og arbeidsliv
- Helsefremmende alderdom
 
Til slutt på seminaret ble deltakerne satt i to grupper som satte opp forslag til visjon, mål og tiltak for folkehelsearbeidet i Herøy.
 
Skal sammenfatte forslagene
Folkehelsekoordinator i Herøy Jan Nikolaisen sier til Herøyfjerdingen at folkehelseutvalget nå skal sette seg ned og sammenfatte alle forslagene.
 
- Dette blir lagt til grunn for det videre arbeidet med folkehelsen i Herøy kommune. Folkehelseutvalget skal nå sammenfatte alle forslag og senere blir det laget en sak på dette til formannskapet, sier Nikolaisen.
2_inge_skauen
Kommunelege 1 Inge Skauen innledet seminaret med temaet: Hva er folkehelse?
2_folkehelseraadgiver
Folkehelserådgiver i Fauske kommune Jakob Joh. Djupvik orieterte om hvordan hans kommune har organisert folkehelsearbeidet.

Annonser