Ruskoordinator Patrick Monaghan for Herøy og Dønna prøver å få i gang selvhjelpsgruppe for rus i Herøy og Dønna. Til disse møtene er alle velkomne, både personer med rusproblemer, inkludert deres familie og venner.

Møter i både Herøy og Dønna
Første møte arrangeres på Dønna rådhus, men neste møte blir å finne sted på Herøy sier Patrick til Herøyfjerdingen.

Det blir servert kaffe og noe å bite i og påmelding er ikke nødvendig.

For nærmere informasjon kan Patrick kontaktes på tlf. 750 52236 (Dønna), 75068026 (Herøy), 46 844 720

Hva handler dette om? Selvhjelpsgruppearbeid er tuftet på erfaringer om at det kan være en styrke for noen ”å gjøre noe selv – sammen”.  Det hand­ler rent praktisk om at fra fire til åtte mennesker – ganske regelmes­sig kommer sammen i et egnet lokale for å snakke sammen.  Det behøver altså ikke være en stor gruppe.

Selvhjelp og selvhjelpsgruppevirksomhet er en egen selvstendig virksomhet, forskjellig fra andre former for hjelp.  Det handler om ikke å være passiv mottaker av andres hjelp.  Virksomheten er ba­sert på troen på at folk flest kan ta aktivt ansvar for eget liv, men det handler ikke om at enhver er sin egen lykkes smed.