Et hav av muligheter på yrkesmesse

ykesmesse1
Nå skal Herøy næringsforening og Herøy sentralskole snu trenden med at ungdommene utdanner seg bort fra heimplassen. Gjennom en årlig yrkesmesse skal ungdommene i stedet få opp øynene for mulighetene som finnes i heimkommunen.
Mandag 25. februar arrangerer næringsforeninga og sentralskolen i fellesskap den første yrkesmessa i Herøy.

Stikkord for messa er "Et hav av muligheter".

Herøyfjerdingen var med på Herøy næringsforenings første møte i år på Brygga 12. februar, og yrkesmessa var hovedsaken på møtet.

Profilere mangfoldet - Messa skal profilere Herøy og mangfoldet i kommunen. Dessuten må vi få fram at Herøy er en gründerkommune og en god oppvekstkommune med godt tilbud innen kultur og idrett, uttalte Jørn Moe, leder i næringsforeninga.

Dessuten skal både næringsliv og kommunen presentere mulige utdanningsveier å gå for å kunne bo og jobbe i Herøy. (eller bo i Herøy og jobbe i en annen kommune)

Yrkesmessa er obligatorisk for elevene på ungdomstrinnet ved Herøy sentralskole. I tillegg er deres foreldrene og elevene ved de videregående skolene invitert.

Totalt håper arrangørene på rundt 100 elever. Og budskapet er klart:

Det er store muligheter for en god framtid i Herøy!

Alle næringene på stands Og det blir en meget spennende yrkesmesse hvor alle næringene i kommunen blir til stede på stands.

I tillegg kommer representanter for de videregående skolene i Mosjøen og Sandnessjøen.

Det samme gjør opplæringskontoret i Sandnessjøen som blant annet kan orientere om læringeordningen.

Trafikkselskapet Helgelandske er, som eneste bedrift utenfor Herøy, også invitert til messa.

Mange deltakere En rask gjennomgang av næringene som deltar på messa viser følgende navn:

Marine Harvest, Herøy Bondelag, Seløy Fisk, Seløy Undervannsservice, Herøy Bil og Maskin, Flosta Aluminium, Herøy Slip og Mekaniske Verksted, Jakobsen Slip i Sandvær, Per Johansen Transport, Olaf Pettersen Entreprenær, Rolf Edvardsen, Herøy ASVO, Sjøtrans, Angel Frakt, Zahl Seafood, Helgeland Sparebank, HL Økonomiservice. 

I tillegg blir Herøy kommune sterkt representert på messa, både med egen stand og ved at rådmann Roy Skogsholm skal representere kommunens behov for arbeidstakere i årene framover.

Dessuten blir ulike oppdrettsbedrifter av både laks ørret og torsk til stede.

Det samme gjelder ulike forretninger.

Ulike reiseivsbedrifter blir også representert.


Aktiviserer elevene
Elevene vil denne ettermiddagen få som oppgave å ta kontakt med et utvalg bedrifter og prate om det som opptar dem.

Besvarelsene skal leveres inn. To av besvarelsene vil trekkes ut og disse får hver sin Ipod (musikkspiller).


På møtet 12. februar nevnte rektor Lars Olav Mogård Larsen hvor viktig det er at man prøver å få ungdommene til å tenke seg en framtid i Herøy:

- I en skoleklasse på rundt 25 elever er det i gjennomsnitt bare tre - fire stykker som blir igjen i Herøy. Resten forlater kommunen.

Vi har ikke vært flinke nok til å gi de unge utdanning i valg av yrker, sa Mogård Larsen.

Dette skal den årlige yrkesmessa forsøke å bøte på.

På yrkesmessa 25. februar blir det også kafé med gratis kaffe, brus og kaker.
ykesmesse1
Yrkesmessa arrangeres av Herøy sentralskole ved rektor Lars Olav Mogård Larsen (til venstre) og Herøy næringsforening ved leder Jørn Moe.

Annonser