Erika (31) har mann og to barn på 3 og 5 år. Hun kommer opprinnelig fra Litauen, men har bodd i Herøy i litt over 10 år. Først arbeidet hun seks år på Mowi før hun de siste årene har arbeidet på Herøy brygge. Hun sier at hun har trivdes veldig godt på Brygga, men at hun med små barn følte at hun ble for mye borte fra dem. Hun har økonomiutdannelse fra universitetet i Vilnius i Litauen, og det siste året har hun også vært driftsleder og har hatt mye ansvar for den daglige driften.

- Brygga har jo vært min andre familie og jeg vil savne folkene der. Det ble imidlertid for travelt med små barn å ha en slik jobb, sier Erika.

Familien har kjøpt hus på Herøy og Erika sier at de trives godt og føler at Herøy har blitt deres hjem. Nå ser hun fram til jobben som leder for frivilligsentralen.

- Frivilligheten er en stor del av vårt samfunn, som både gir en merverdi til den som bidrar og til samfunnet. Jeg har alltid vært interessert i det som skjer her på Herøy og det som frivilligsentralen arrangerer. Derfor er jeg veldig glad for at jeg nå kan bli en enda større del av dette.

- Jeg vet at det vil bli mange utfordringer for meg å overta, men jeg har et meget godt forhold til det som Jelena har bygd opp. Jeg mener jeg er en person som gjør alt med hjertet, er åpen for kommunikasjon og initiativrik. Så jeg tror derfor at jeg kan og vil bygge et godt forhold til både nåværende og fremtidige venner av frivilligsentralen. Det er derfor bare å ta kontakt med meg, sier den nye lederen av frivilligsentralen i Herøy.

Erika har kontor på rådhuset i Herøy.

Med i kvinnenettverket NOOR
Erika var på norskkurs gjennom frivilligsentralen og voksenopplæringen og ble der kjent med Jelena for første gang.  Senere ble hun i likhet med Jelena med i kvinnenettverket Noor. Dette er en frittstående frivillig organisasjon i Nord- Norge som ble stiftet august 2013. Organisasjonen har avdeling i Bodø og i Mo i Rana. Målet med nettverket er å styrke kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Alt tyder derfor på at det er en dame med engasjement som nå tar over roret etter Jelena.

Vil videreføre mye av det som er satt i gang, men har også egne ideer
Erika sier hun synes Jelena har satt i gang mange gode tiltak, og at hun derfor vil prøve å videreføre det meste. Samtidig har hun flere ideer som hun vil prøve ut, men hun trenger naturlig nok en del tid før hun kommer seg inn i jobben.

Holdt på siden starten
Jelena kommer opprinnelig fra Serbia og er bosatt i Dønna sammen med familien. Hun begynte å jobbe i Herøy frivilligsentral da den ble etablert i 2012. Det har derfor blitt mange turer fra Dønna i alt slags vær gjennom disse 10 årene, men hun sier at hun har trivdes godt i jobben hele tiden. Nå har hun imidlertid fått seg jobb i flyktningtjenesten på Dønna og får dermed en langt enklere hverdag med å komme seg til og fra jobben.

De første tre årene ble frivilligsentralen drevet av foreningen Møtestedet gjennom prosjektet «Økt bosetting». Etter at dette prosjektet ble avsluttet i 2014 har frivilligsentralen vært kommunal og Jelena har vært leder hele tiden.

- Jeg begynte å bli litt lei av kjøring, og hadde samtidig litt lyst på nye oppgaver. Jeg må få framheve at jeg har vært så fornøyd med hvordan jeg har blitt mottatt. Uansett om jeg har vært i barnehagen, på skolen, sykehjemmet eller andre steder. Jeg har blitt tatt imot på fantastisk fin måte selv om jeg i starten nesten ikke kjente noen på Herøy. Jeg er så takknemlig for den hjelpen og støtten jeg har fått fra både lokalbefolkningen og de ulike foreningene, sier Jelena Budesa.