Er teknisk underdimensjonert?

9_vegar
Vegar Dalen (Frp) benyttet spørrehalvtimen i starten av dagens kommunestyremøte til å spørre rådmannen om teknisk avdeling i kommunen er underdimensjonert. - Vi har et betydelig etterslep på tjenester, sa han.
Herøy kommune skal være en god bo-kommune og vi bruker penger på det. Vi har ansatt en person i prosjektet "Økt bosetting".
 
Men å være en god bo-kommune fordrer et godt tjenestetilbud - ikke minst på teknisk etat. Her har vi et betydeliog etterslep og folk får ikke svar.
 
Da har jeg to spørsmål:
Hva kan vi som politikere gjøre og hvorfor har ikke det framgått av noen sakspapirer at vi har behov for mer ressurser? Spurte Vegar Dalen.
 
Rådmann Roy Skogsholm svarte med å si at Herøy kommune over tid har hatt betydelig ventetid, spesielt innenfor oppmåling.
 
- Vi har tilsatt en ekstra person og han skal vi beholde ut året. Vi har kommet nærmere mål med hensyn til å ta inn etterslepet på oppmåling.
 
Behandling av eiendomsskattesaker har lagt beslag på betydelige ressurser. Det samme gjelder oppbyggingen av næringsparken på Hestøya.
 
Etaten har også hatt andre store oppgaver og i en liten kommune så vil det merkes.
 
Om teknisk etat er riktig dimensjonert, kan jeg ikke gi noe eksagt svar på. Men etaten selv mener den mangler kapasitet på noen områder.
 
Det er urealistisk at en så liten kommune skal ha kompetanse på alle disse områdene. Dere politikere vil om kort tid få en sak på interkommunalt samarbeid på teknisk sektor.
 
Vi er ikke fornøyd med situasjonen og vurderer endringer av teknisk enhet, svarte rådmann Roy Skogsholm.
 
9_vegar
Er teknisk etat underdimensjonert, spurt Vegar Dalen. Til venstre Laila Furu Vold.

Annonser