Sted:    Fellesstua i Karolineveien  
Tid:      Kl.14.00 - 18.00


Hva gjør tanketrening?

Tanketrening er et verktøy som hjelper deg å
  • bli bevisst hva og hvordan du tenker, å bli bevisst dine automatiserte tankeprosesser som mange kaller å tenke, men som egentlig ikke er det
  • skape erkjennelser
  • lære hva som er vital og funksjonell tenkning
  • erstatte de dysfunksjonelle tankemønstrene med tanker og oppfatninger som fungerer bedre for deg
  • trene deg opp til å tenke mer i samsvar med energiens lovmessighet
  • samarbeide med ditt underbevisste sinn, slik at du trenger å bruke mindre krefter på å finne svarene og løsningene på utfordringene dine
  • trene på mestringen av ulike tankemetoder som steg for steg vil føre deg nærmere de resultatene du ønsker å oppnå i livet ditt  ̶̶  privat og profesjonelt

Kilde: www.vitalia.no

Interesserte kan henvende seg til Åse Koppergård, tlf. 93267393

Du kan lese mer om kurset her.