Er bortgjemt, men mer populær

6_arild
Vi snakker selvsagt om tobakken, hvor salget øker til tross for at varene fra 1. januar har vært usynlige i butikkene. Hos ICA på Tenna har Arild Grønbech hatt en økning på 10 prosent i sommer i forhold til fjorårets sommer. Coop Prix har økt salget av tobakksvarer siden ifjor.
- Vi registrerer ingen nedgang i tobakksalget generelt og i spesielt juli måned har salget økt med 10 prosent i forhold til samme måned i fjor.
 
Snus og sigaretter
Og økningen kommer først og fremst ved at snus og sigaretter har blitt mer populært, sier kjøpmann Arild Grønbech hos ICA på Tenna.
 
Dette er stikk i strid med utviklingen i landet ellers hvor salget av tobakksvarer i dagligvarebutikkene har gått ned med et par prosent.
 
Forbud
Fra 1. januar blir det forbudt å ha sigaretter, tobakk og snus synlig i butikkhyllene og intensjonen var å redusere salget.
 
- Vi har i alle fall ikke merket noe til det, sier Arild Grønbech.
 
Økning hos Coop Prix
Også Coop Prix merker samme trend, men her kan daglig leder Edel Martinsen fortelle om en markant økning hele året sett under ett.
 
- Fra 1. januar til 31. august i år har vi hatt en økning på 8,9 prosent i tobakksalget i forhold til samme periode i fjor, forteller hun.
 
De unge
Og også her kommer økningen i form av snus og hun merker også klart at det er den yngre garde som står for dette.
 
Martinsen har ikke noen forklaring på hvorfor det har blitt slik, men en kvalifisert synsing har hun:
 
- Vi har fått mye utenlandsk arbeidsinnvandring til Herøy og mitt inntrykk er at disse i alle fall bidrar til økt snusforbruk, mener Edel Martinsen.
6_arild
Salget av tobakksvarer har ikke sunket etter at Arild Grønbech måtte gjemme unna varene i kjøpmannsdisken.

Annonser