Enorm økning på sambandet

ferjetrafikk1
Ferjesambandet Flostad-Austbø-Søvik hadde i 2008 over 22 prosents økning av trafikken, mens trafikken over Dønna kun økte med 2 prosent. - En formidabel økning, hvis vi i tillegg tar med all usikkerheten med ferjer i sambandet, sier ordfører Arnt Frode Jensen.
Den største økningen kom på vogntog med 17 meters lengde (pluss 1.348 stykker) og på personbiler på fem meters lengde med en prosentvis økning på vel 42 prosent.

Vogntog økte 90 prosent Det betyr at antallet 17 meter lange vogntog over sambandet økte fra 1.501 til 2.849 kjøretøyer. Det er en økning på hele 90 prosent fra året i forveien.

Antallet fem meter lange personbiler er en liten gruppe som i 2007 talte 381 biler. I fjor økte imidlertid tallet med over 42 prosent, til 542 kjøretøyer.

Antallet seks meter lange biler er likevel den største gruppen. Her fikk vi en økning i trafikken over Flosta på 17 prosent,  fra 56.572 til 66.131 kjøretøyer. 

Totalt passerte det 108.783 personbil-enheter over sambandet i 2008, og det er en økning på 22,3 prosent.

Ordfører Arnt Frode Jensen ser et stort potensiale i sambandet.

- I 2004 mens Engan ferjeleie fortsatt var i bruk var det rundt 50.000 personbilenheter som passerte over det sambandet.

Ved utgangen av 2008 var tallet økt til vel 108.000, (over Flosta) til tross for all usikkerheten vi hadde i fjor med ferjer som ble tatt ut av sambandet. Dette er en formidabel økning.

Jeg ser et potensiale på 170.000 til 200.000 personbilenheter i året på dette sambandet.

Trafikken vil søke til Fosta dersom kapasiteten og frekvensen er god nok. Og nå forventer jeg stabilitet i sambandet.

Tida da Helgelandske tar ut ferjer fra herøysambandet når en ferje ryker andre steder må være slutt.

Vi kan ikke ha det slik, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Han mener videre at dersom folk får velge samband, så velger man Flosta.

Hovedsamband Det pågår kontinuerlig en debatt i lokalavisene om man har råd til å ha ferjesamband i både Herøy og Dønna. Det blir også foreslått å gjøre dønnasambandet om til hovedsamband for de to kommunene.

Det er en tanke ordfører Arnt Frode Jensen ikke har forståelse for.

- Det spørs vel også om Alstahaug kommune ønsker å sette av store deler av byen til oppstillingsplass for biler. Hvis ikke, hvor skal ferja da legge til; På Horvnes eller på Leinesodden?

Vi må se inn i framtida når vi planlegger og de grep vi gjør nå får konsekvenser for lang tid framover. Det er det vi politikere blir valgt for å gjøre, avslutter han.

Når man leser trafikkselskapet Helgelandskes statistikk for ferjetrafikken 2008 ser man også at dønnasambandet hadde en økning på antall vogntog på 17 meter (fra 1441 til 1808 stykker). Dette er en økning på 25 prosent.

Dette skyldes sannsynligvis at trafikken inn og ut fra Marine Harvest også går over dønnasambandet.

Øker minst For de minste bilene på fem meter er tilbakegangen nesten 17 prosent. Dette er den gruppen som prosentvis økte mest på herøysambandet med over 42 prosent.

Totalt øker trafikken over Bjørn på Dønna med bare 2,1 prosent.

Med unntak av tre samband som alle har tilbakegang, og Stokkvågen-Lovund som øker med 0,5 prosent, er det dønnasambandet som har minst framgang.

Minus-samband De tre sambandene som har mistet trafikk fra 2007 til 2008 er: Mosjøen-Hundåla/Dagsvik-Sund (tilbakegang med 1,2 prosent) Levang-Nesna (tilbakegang med 6 prosent) Melbu-Fiskebøl (tilbake hele 64 prosent)

I pluss Tjøtta-Forvik økte med 3,5 prosent Stokkvågen-Træna-Selvær økte med  39,7 prosent Leirvika-Hemnesberget økte med 47,7 prosent Nesna-Nesnaøyene økte med 6,1 prosent
ferjetrafikk1
Vogntogtrafikken over Flosta har økt formidabelt fra 2007 til 2008.
ferjetrafikk3
Nye vogtog kjører ombord på Flosta når andre kommer.
ordfoerer_afj_03
Tida da Helgelandske tar ut ferjer fra herøysambandet når en ferje ryker andre steder må være slutt. Vi kan ikke ha det slik, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Annonser