Enige om skoleskyss

afj_11
Nå kan elevene fra Seløy og Øksningan se fram mot en lettere skoleskyss. Før helgen kom Herøy kommune fram til enighet med Nordland Fylkeskommune og løsningen blir slik kommunen har ønsket.
- Ja, vi er enige om kjøreordningen og endelig har vi et godt tilbud. Nå må Nordlandsbuss gjøre de nødvendige rute-endringene.

Derfor kan jeg ikke si når de nye rutene kan settes i verk, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Han hadde sist uke møte med fylkesråd for samferdsel Geir Ketil Hansen om saken i forbindelse med Nordlandskonferanse i Bodø.

Dermed har Herøy kommune fått gehør for forslaget om to busser, fra henholdsvis Seløy og Øksningen.

Fram til nå har skoleskyssen fra de to stedene blitt tatt hand om av en eneste buss.

Herøy kommune la i juni fram et forslag til ruteopplegg gjeldende fra skolestart. Forslaget var basert på bruk av to busser; en fra Seløy og en fra Øksningan. I tillegg skulle Tenna betjenes med undertransportør.

Nå har Herøy kommune tatt på seg det økonomiske ansvaret for handicap-kjøringen og i tillegg stille med sjåfør.

- Dette er en skikkelig god nyhet, men samtidig er det skuffende at det skal ta så lang tid å bli enige om det vi foreslo i sommer, og som fylkeskommunen har ansvaret for, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
afj_11
- Dette er en skikkelig god nyhet. Samtidig er det skuffende at det skal ta så lang tid å bli enige om det vi foreslo i sommer, sier ordfører Arnt Frode Jensen.
skoleskyss_03

Annonser