Enige om samferdsels-strategi

1_heroey_doenna_heroeypolitikere_01
Det nedsatte utvalget av ordførere, opposisjonsledere og rådmenn fra Dønna og Herøy ble i går enige om en felles strategi innen samferdsel. Men dokumentet er ikke ferdigskrevet og blir ikke lagt fram før formannskapene møtes neste uke.
På det felles formannskapsmøtet mellom Herøy og Dønna 17. februar ble det bestemt at et utvalg bestående av de to kommunenes ordførere, opposisjonspolitikere og rådmenn skulle møtes for å drøfte seg fram til felles holdning innen samferdsel.


I går ettermiddag var dette sak nummer to da ordfører Ingunn Laumann med sin rådmann Tore Westin og opposisjonpolitiker Ken Anfindsen fra Dønna møtte ordfører Arnt Frode Jensen, rådmann Roy Skogsholm og opposisjonspolitiker Vegar Dalen fra Herøy.  
Og politikere og rådmenn drøftet seg fram til en felles plattform som nå skal legges fram for de to kommunenes formannskap,  i Herøy 13. og i Dønna 15. april.  
Rådmennene har laget en skisse til et slikt dokument. Dette er nå til godkjenning hos møtedeltakerne.Fram til 13. april blir ikke innholdet i den felles plattformen offentlig.
1_heroey_doenna_heroeypolitikere_01
Ordfører Arnt Frode Jensen (fra høyre), Vegar Dalen (Frp) og rådmann Roy Skogsholm er enige med sine kollegaer i Dønna om en skisse til framtidig samhandling innen samferdsel.

Annonser