Enige om oppgavedelingen

afj1
Tirsdag ettermiddag møttes ordførere og rådmenn i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna for å diskutere hvordan de interkommunale oppgavene skal fordeles mellom kommunene. Et vedtak i Alstahaug formannskap skapte uro i Herøy formannskap tirsdag.
På møtet tirsdag ettermiddag ble det enighet mellom rådmennene og ordførerne i HALD-kommunene om at Leirfjord kommune skal være vertskommune for barnevern, Dønna for landbruk og Alstahaug for en felles økonomifunksjon der Herøy kommune skal ivareta inngående fakturabehandling og lønn underlagt Alstahaugs ledelse.
 
Herøy formannskap hadde tirsdag saka om fordeling av oppgavene til behandling.
 
Fordelingen
Rådmannen hadde innstilt på at politikerne skulle være med på at Leirfjord kommune skal være vertskommune for barnevern, Dønna for landbruk og Alstahaug for en felles økonomifunksjon der Herøy kommune skal ivareta inngående fakturabehandling og lønn underlagt Alstahaugs ledelse.
 
Uro i formannskapet
Bakgrunnet for en smule uro i Herøy formannskap tirsdag var at Alstahaug formannskap vedtatt at Leirfjord skal være vertskommune for barnevern, uten å si noe som helst om hvordan de andre nøkkeloppgavene skal fordeles.
 
Og det til tross for at kommunene på rådmanns-nivå har vært enige om fordelingen som nevnt over.
 
Sto fast på tidligere vedtak
Ordfører Arnt Frode Jensen fikk flertallet i formannskapet med på å stå fast på at Herøy skal være vertskommune for barnevern, slik kommunestyret tidligere har vedtatt – inntil kommunene kunne bli enige om hvordan oppgavene skal fordeles.
  
- Inntil vi er enige med de andre kommunene, bør vi holde fast på det vedtaket som er gjort.
 
Alstahaug formannskap fjerner grunnlaget for samarbeidsprosjektet med dette vedtaket de har gjort, sa Jensen blant annet.
 
Jan Berglund (SV) uttalte blant annet at Herøy fort kan bli den store taperen i denne saka dersom man gikk for rådmannens innstilling.
 
Vegar Dalen (Frp) var ikke enig og ville stemme for rådmannens innstilling.
  
Han uttrykte engstelse for at man ellers kan komme til å havne i skyttergrava i forhold til de andre HALD-kommunene.
 
Det ble avgitt seks stemmer for ordførerens endringsforslag, mens en stemte for rådmannens forslag.
afj1
Ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser