Engasjerte konfirmanter på ungdommens kirketing

Tora og Emma på kirketing

Første helga i april deltok konfirmantene Emma Eliassen og Tora Olsen Skagen på ungdommens kirketing i Bodø. De rapporterer om et spennende og lærerikt opphold.

Emma og Tora har i mange sammenhenger vist et stort engasjement. For ikke lenge siden kunne vi se dem holde en flott appell for miljøsaken da skoleelever over hele landet markerte sitt engasjement gjennom en skolestreik. Nå ønsker de også å engasjere seg i kommunens menighetsarbeid.

Under ungdomstinget i Bodø tok de opp temaene rekruttering, seksuell identitet, russetid som kristen og hvordan man skal få ungdom til å gå i kirka (agenda 24). Det var rundt 60 deltakere på tinget som ble holdt for Sør-Hålogaland Bispedømme.

- Vi diskuterte gjennom de ulike temaene og overleverte en rapport som blir tatt med i den videre behandlingen. Det ble også valgt nye medlemmer til ungdomsrådet og vi hadde besøk av biskopen. Vi synes hun var en trivelig dame som det var artig å høre på. Hun fortalte at hun reiste mye rundt i menighetene for å se hvordan de hadde det. Det var jo også kjempetrivelig å bo på hotell.

- Nå har vi mange nye planer for hva vi kan gjøre bedre på Herøy og ønsker å engasjere oss i menighetsarbeidet. Vi ønsker foreløpig ikke å si så mye om disse planene, men har blant annet et ønske om å få på plass en konfirmantleder som jobber sammen med presten Gunver og menighetspedagog Trine. Kanskje kan vi selv bidra i dette arbeidet neste år, sier de engasjerte ungdommene.

Emma og Tora kan også tenke seg å delta på ungdommens kirketing for neste år. På årets samling var de blant de yngste og ferskeste deltakerne og de har derfor tro på at det er lurt å ikke sende nye representanter hvert år.

Tora og Emma på kirketing
Tora og Emma har nylig deltatt på ungdommens kirketing i Bodø. De ønsker nå å engasjere i menighetens arbeid og har flere idéer de ønsker å jobbe videre med.

Annonser