Energi og klima på møteplanen

2_energiplan
Herøy kommune skal jobbe for å redusere det totale energiforbruket i kommunen med fem prosent innen 2015. Onsdag 15. desember møtes medlemmene i Plan og Teknisk Hovedutvalg for siste gang i år hvor de behandle kommunens energi- og klimaplan.
Å redusere klimautslippene, ha en effektiv og riktig energibruk og øke andelene av fornybare energikilder, er hovedmålet til Herøy kommunes energi- og klimaplan.

Delmålene er 1. ENERGIFORBRUK I KOMMUNALE BYGG: Med basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune redusere energiforbruket i kommunale bygg med sju prosent innen 2015.

2. ENERGIFORBRUK I KOMMUNALE ANLEGG: Men basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune redusere energiforbruket i kommunale anlegg med 35 prosent innen 2015.

3. ENERGIFORBRUK I KOMMUNEN: Men basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune arbeide for å redusere det totale energiforbruket i kommunen med fem prosent innen 2015. 

4. KLIMAGASSUTSLIPP: Men basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune arbeide for å redusere det totale klimagassutslippet i kommunen med fem prosent innen 2020.

5. FORNYBARE ENERGIKILDER: Med basis i tall fra 2007 skal Herøy kommune arbeide for å øke bruken av bioenergi med 25 prosnet fra 4 GWh til 5 GWh innen 2020.

Følgende saker skal behandles:

Sak 29/10: Reguleringsendring - Bukkholmen fiskerihavn - klagesak

Sak 30/10: Søknad om deling av grunneiendom - gnr. 25 bnr. 1 og 3 - Jan Åge Amundsen

Sak 31/10: Energi- og klimaplan

32/10: Seløy Kystferie - forespørsel om regulering

33/10: B. Hansen Eiendom AS - gnr. 4 bnr. 26/2 - søknad om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplan for bruksendring. (Saken ettersendes da den ikke er ferdig fra saksbehandler)

Trykk HER for å lese innkalling og sakspapirer

Trykk HER for å lese Energi- og klimaplanen

Trykk HER for å lese siste del av klimaplanen.
2_energiplan
Forsiden til energi- og klimaplanen.

Annonser