Endringene innebærer at Austbø, Husvær og Brasøy fergekai nedlegges som anløpssteder. Dette medfører også at anløpstidspunktene blir noe endret. Ruteendringene gjøres med bakgrunn i fylkestingsvedtak 143/2017 fra 9. oktober 2017.

Protester fra Husvær
Husvær grendeutvalg har protestert på ruteendringene og mener dette får store konsekvenser for befolkningen på Husvær. Det pekes blant annet på at hurtigbåten kjører bare 100 meter fra kaia i Husvær når den går til og fra Sandvær, og at den er meget viktig for godstransporten til både butikken og annen virksomhet. Et skysstilbud mellom Husvær og Brasøy mener de også må bli mye dyrere. 

Her er ruteoppsett som gjelder fra 1. februar 2018
Sandessjen-Herøysteder-Vega_Vinterrute_fom 01.02.2018.jpg

Trykk på bildet over for å åpne ruta på Ruteopplysningen i Nordland.