På grunn av endringer i rutetidene til NSB er bestillingsdrosje flyttet til til ankomst Søvik kl.13.30 (B-ruten). Bestillingsdrosje ved ankomst Søvik på søndager kl. 09.40 har også falt bort.

Bestillingsdrosje gjelder nå følgende ankomster Søvik:

  • Ankomst Søvik kl. 06.40 (A-rute MF Tenna)
  • Ankomst Søvik kl. 13.30 (B-rute MF Herøysund)
  • Ankomst Søvik kl. 22.30 (A-rute MF Tenna)
  • Lørdag ankomst Søvik kl. 20.40 (A-rute MF Tenna)

Fotnote f) i Boreals rutetabell

Bestillingsdrosje bestilles på tlf. 750 40212 hos Sandnessjøen Taxi og gir rett til drosje med bussbillett mellom Søvik og Sandnessjøen for å korrespondere med bussrute 23-705. Ordningen gjelder reisende med tog fra Mosjøen som reiser over Søvik.