Endring i møteplanen

11_formannskapet
Det har blitt to endringer i møteplanen i høst:
Kommunestyremøte 19.oktober flyttes til 20.oktober – kl. 09.00
Formannskapsmøte 5.oktober flyttes til 12.oktober – kl. 09.00
De øvrige møtene i formannskapet i høst er:
5. oktober, 23. november og 21. desember.
 
Herøy kommunestyres andre og siste møte i høst 14. desember.
 
Ny møteplan for vårhalvåret vedtas i møtet 14. desember.
 
11_formannskapet
Herøy formannskap.

Annonser