Inngangen blir som før hovedinngangen til Herøyhallen, men denne gangen blir valglokalet i Herøyhallen.

Herøyfjerdingen oppfordrer ellers alle til å bruke sin stemmerett og avlegge stemme ved valget. 

I Herøy kommune kan du stemme på følgende steder på valgdagene:

Krets

Stemmelokale

Søndag 10. september

Mandag 11. september

Seløy

Seløy Ungdomshus

kl 16.00 - 18.00

kl 16.00 - 18.00

Øksningan

Øksningan Ungdomshus

kl 16.00 - 18.00

kl 16.00 - 18.00

Herøy

Herøyhallen

kl 16.00 - 18.00

kl 14.00 - 18.00