Landbrukskonsulenten endrer kontordagen i Herøy, fra torsdag til onsdag, fra og med onsdag 15. mai.