Endelig oppstart for nytt basseng

Oppstart nytt basseng_Elbjørg

I forkant av siste kommunestyremøte tirsdag 21. juni tok ordfører Elbjørg Larsen første spadetak for bygging av nytt basseng i Herøy.

Kommunalleder for teknikk og miljø, Morten Hanssen, orienterte om at det var firmaet GL-Bygg som var valgt som totalentreprenør for å sette opp det nye svømmebassenget i Herøy. De er nå godt i gang med å prosjekteringsfase og riggprosessen. Hanssen kunne fortelle at det etter hvert vil komme opp en kontor-rigg ved skolen og at det på sensommeren/høsten vil bli satt opp en boligrigg i lettindustriområdet i Silvalen.

Godt samarbeid
Morten Hanssen informerte om at byggeprosessen naturlig nok vil berøre ungdomstrinnet ved at hele uteområdet foran skolen ville bli berørt, men han skrøt av at både skolen og entreprenør hadde opprettet et svært godt samarbeid fra første dag.

Det er GL Bygg er et firma som er lokalisert i Namdal og Overhalla med rundt 70 ansatte. De har lang erfaring med å bygge svømmebasseng og arbeidsleder Helge kunne informere om at dette var det sjette bassenget han hadde ansvaret for. Han skrøt av velkomsten de hadde fått og hadde stor tro på at bassenget skulle stå ferdig til jula 2023. Han lovte også at Herøy skulle få et flott basseng.

Endelig basseng
Ordfører Elbjørg Larsen mente det var viktig at man nå ikke måtte dvele ved at det har lang tid, men at man heller skulle være glad for at arbeidet nå endelig var i gang.

Hun hadde også skrevet et eget dikt til anledningen før hun tok første spadetak for oppstarten.

Her er diktet:
Nå er vi alle så veldig glade – vi ser endelig frem til å kunne bade.
Bassenget skal endelig bygges – svømmeopplæringen skal dermed trygges.
Prosessen har dratt ut i det vide og brede – desto større ble kommunalsjefens glede:
Ønsk deg badebukse til jula tjuetre – du får bruk for den skal du se.
Nå håper vi jobben går bra uten å glippe – så kan vi i tjuefire snora klippe.Hurra og til lykke med byggingen!

På filmen nedenfor ser vi ordfører ta det første spadetaket for nytt basseng.

Oppstart nytt basseng_alle på trappa
Kommunestyret var invitert til markeringen av oppstarten av det etterlengtede bassenget i Herøy. Elever fra Herøy skole bidro også med flott sang.
Oppstart nytt basseng_Morten
Her orienterer kommunalsjef for teknikk og miljø Morten Hanssen om prosessen sammen med ordfører Elbjørg Larsen og kommunalsjef for oppvekst og kultur Caroline Asphaug.

Annonser