Tidligere gikk slammet fra dette området direkte ut på fjæra. Avdelingsingeniør Arild Urdahl på Plan- og Utviklingsetaten sier til Herøyfjerdingen at det tidligere ikke har vært septikktank for sentralskolen.

- Nå blir slammet pumpet til ”Marikjello” og ut på dypt vann. Med denne store felles slamavskilleren har vi fått ryddet opp i avløpssystemet i området. Det er mulig at vi etter hvert vil koble flere felt på denne mottaksstasjonen, forteller Arild Urdahl.