En overdose Viagra var årsaken

7_geir_ordner_server_01
Viagra skal ikke bringe ”noe” ned, men det ble resultatet for Herøyfjerdingens server i slutten av november. 281.000 reklamesendinger om Viagra ble rett og slett for mye. Og det var ”Prosjekt Økt Bosetting” som var innfallsporten for reklamen, tro det eller ei.
Nå er årsaken til at Herøyfjerdingen var nede for telling 10 dager i slutten av november klar:

Deler server 281.000 mailer med i hovedsak viagra-innlegg fra et nederlandsk nettsted til gjesteboken til nettstedet for ”Økt Bosetting”.

Dette skyldes at nettsiden til ”Prosjekt Økt Bosetting” deler server med Herøyfjerdingen.

Driftsansvarlig for serveren, Kommunalleder2 Geir Berglund, må i ettertid bare le av det hele og mener man bare må takke det nederlandske selskapet for kreativt innspill for å øke bosettingen i Herøy.

Uten kunstig stimulans - Vi vil nok i første omgang satse på bosettingstiltak uten massive doser av kunstig stimulans.

Men vi kan nok si at serveren til slutt døde etter en overdose Viagra som ble tilført et i overkant potent bosettingsprosjekt, ler Berglund.

I et litt mer alvorlig øyeblikk legger han til:

Vennskap - Webserveren til Herøy kommune er hjem for flere kommunale nettsteder, blant annet Herøyfjerdingen, hjemmesiden til Herøy sentralskole og kommunens intranett. 

I tillegg til dette arbeider vi med et nettsted for prosjektet ”Økt bosetting”. 

En av idéene for nettstedet var at det skulle innholde en avdeling for vennskap, der det kunne knyttes kontakt mellom ”gamle” og ”nye” herøyfjerdinger; en slags kontaktside. 

Populær Her var det lagt inn en gjestebok der besøkende kunne skrive inn kommentarer.  Selv om nettstedet ikke var ferdig skulle det vise seg at gjesteboka ble populær, forteller Berglund.

Ja, mer enn populær, viste det seg.

- Et nederlandsk nettsted hadde laget et automatisk skript for å legge inn innlegg i gjesteboka, og i løpet av et par måneder var det lagt inn over 281 000 innlegg, som i hovedsak besto av ”gode” tilbud på Viagra og lignede, sier Geir Berglund som hadde et svare strev med å ordne opp i problemene.

Krasjet I midten av november startet webserveren å oppføre seg merkelig.  Den har gått som en klokke i over to år, men viste brått tegn på at noe var på ferde. 

I perioder av døgnet ble maskinen utsatt for stor belastning som endte med at den gikk tom for minne og krasjet.  Dette gjentok seg over flere dager.

- Forsøkene på å redde situasjonen skapte dessverre en del nye problemer som måtte ryddes opp i.  Dette førte til at vi måtte reinstallere serveren fra grunnen av og hente inn alle data fra backup. 

For lite minne Maskinen var oppe og gikk igjen, men belastningsproblemene vedvarte. 

Vi hadde flere arbeidsteorier, alt fra at kineserne prøve å hacke oss, til at maskinen rett og slett hadde for lite minne, sier Geir Berglund som legger til at han måtte le da han endelig fant årsaken til problemene.

Problemene løst - Problemene er nå løst.  Gjesteboka er fjernet, og det nederlandske nettstedet, sammen med noen tyske og kinesiske, er stengt ute fra serveren for all framtid, avslutter Geir Berglund.
7_geir_ordner_server_01
- Vi vil nok i første omgang satse på bosettingstiltak uten massive doser av kunstig stimulans, sier driftsansvarlig for Herøyfjerdingen Geir Berglund.
6_serveren
Serveren fikk en overdose Viagra.
1_bo_i_heroey_nettside
Det var gjesteboka til nettsiden til "Prosjekt Økt Bosetting" som var årsaken til problemene da 281.000 viagra-innlegg bombarderte serveren.
viagra
Og her er årsaken til problemene...

Annonser