En festlig fastelavn for hele familien

Festlig fastelavn_alle framme i kirka

En ny tradisjon i Herøy ble kanskje skapt da Herøy menighet og Herøy bygdesamling sto sammen om karneval og fastelavn i Herøy siste søndag.

Kirken vart pyntet til karnevalsgudstjeneste med fargerike fastelavnsris og kulørte serpentiner, så de mange som denne dagen hadde kledt seg ut kunne innlede gudstjenesten med en festlig prosesjon til organist Marijas fengende sambamusikk.

Etter gudstjenesten var det fastelavnsfest som begynte på bakken ved Bygdesamlingen der "Mexiko-Rajko" tok imot og satte i gang den gamle leken "Slå katta ut av tønna". Med to tønner, en liten av papp for de små og en litt større av tre for de større, var det etter tønneslåing tid for kåre Kattekonge og Kattedronning. Tønnenes innhold av godbiter ble da delt før andre gamle leker tok over.

Til slutt gikk voksne og barn inn til hjemmebakte fastelavnsboller og kakao i fjøset. Her fortsatte leken med "Bite til bolle", og man kunne på flotte plansjer lese om de gamle fastelavnstradisjonene.

Dette ble en festlig fastelavnssøndag for hele familien der fastelavn og karneval fikk nytt liv. Dagens opprinnelige betydning var i fokus: at det nå er 40 dager til påske og at dette er siste festdagen før alle må skjerpe seg og bli klar til påske.

Tekst: Gunver Birgitte Nielsen
Foto: Ellinor Olsen, Marit Dahl Jørgensen, Tonje Paasche og Rajko Savic

Festlig fastelavn_fastelavnris
Kirka var pyntet med fastelavnsris.
Festlig fastelavn_Rajko med flere
Rajko arrangerte mange artige leker ved Herøy bygdesamling.

  1 / 24 
 
Festlig fastelavn for hele familien 
Festlig fastelavn for hele familien
 


Annonser