Herøy kommune har nylig opprettet en stilling som Stabs- og HR-sjef. Dette er en stilling som blant annet skal ha hovedansvar for vedlikehold og utvikling av kommunenes overordnede personalpolitikk og retningslinjer og rutiner knyttet til HR- området. HR er den engelske forkortelsen for Human Resources og kan oversettes med personalavdelingen. Stillingen er direkte underordnet kommunedirektøren.

Leder for personal- og fellestjenester skal jobbe strategisk med personalområdet i kommunen, samt bistå ledere i deres personalarbeid. En rekke andre fellesoppgaver innen ledelse er også tillagt stillingen.

Kommer fra barnevernet
Elisabeth er i dag virksomhetsleder for barnevernet i HALD-kommunene, og det har hun vært siden 2015. I perioden 2010-2015 var hun nestleder og fagansvarlig for samme tjeneste. Hun er godt kjent med forvaltningen og kommunen som system ut fra sin rolle i barnevernet. I sin nåværende stilling ivaretar hun både personal, økonomi og fagansvar.

Lyst til å prøve noe nytt
Elisabeth forteller at hun syntes dette hørtes ut som en spennende stilling og at hun etter mange år i barnevernet hadde lyst til å prøve noe nytt.

- Jeg legger heller ikke skjul på at jeg ikke ville søkt på denne stillingen i hvilken som helst kommune. Jeg kjenner mange på Herøy og synes det er en trivelig kommune å være å jobbe i når jeg er her med barneverntjenesten. Alle hilser på hverandre og jeg føler meg alltid velkommen, sier Johansen.

Elisabeth har siden 2020 vært bosatt i Herøy kommune sammen med sin mann. I og med at barneverntjenesten er lokalisert i Leirfjord kommune vil hun nok også helt sikkert sette pris på at hun i sin nye jobb vil bruke langt kortere tid til å komme seg til og fra jobb.

Herøyfjerdingen ønsker Elisabeth lykke til i sin nye jobb.