Elg eller ikke elg

kjell_inge
Saka om forskrift om adgang til elgjakt i Herøy første til store ord og harde utfall. Lengst gikk Kjell Inge Jakobsen (Frp) som mente at man bør vedta å skyte alle elgene vi har i Herøy.
- Kan elgen lese? Siden vi vedtok i Hovedutvalget å ta ut skadedyr har elgene oppført seg fint, sa Kjell Inge Jakobsen (Frp) i dagens kommunestyre.

Han henstilte til ordføreren å ta til orde for at vi ikke skal ha elg i Herøy.

- Sakkyndige vurderinger bekrefter at vi ikke har biotop i Herøy for å ha elg, og da bør vi ikke ha det, sa Jakobsen blant annet.

Ikke farlig Jan Berglund (SV) var av motsatt mening, og mente elg bare i meget sjeldne tilfeller er farlig.

- Vi må lage en plan for hvordan vi forvalter elgen, i stedet for å skyte all elg, mente Berglund.

Steinar Furu, leder av Hovedutvalget som har behandlet saka, foreslo fra talerstolen å endre arealet for å ta ut en elg. Hans forslag ville medført at man kan ta ut dobbelt så mange elger som innstillingen ville tillate.

Men da ble den garvede politikerne stanset av ordfører Arnt Frode Jensen. Han hadde nemlig satt strek for nye forslag tidligere i debatten.

Det hadde imidlertid ikke Furu oppfattet, og dette førte til heftig meningsytring fra mange av politikerne.

Men ordfører Jensen sto på sitt og henstilte til kommunestyrets representanter å lese reglementet som han er nødt til å følge.

- Jeg kan ikke drive slik at jeg følger reglementet i en sak og ikke i en annen sak, sa ordører Jensen.

Kommunestyrets vedtak Kommunestyret godkjenner framlagte forskrift om adgang til jakt og minsteareal på elg i Herøy.
kjell_inge
- Skyt all elg i Herøy, mente Kjell Inge Jakobsen.

Annonser