Lærer Astrid Reinertsen forteller at elevene i 3. klasse har holdt på med å lage fuglekasser på sløyden sammen med Markus i flere uker. De har snekret, pusset og beiset og har vært så stolte over resultatet.

- Vi ble på forhold enige om at kassene skulle henges opp i skogen ved skolen til nytte for fuglene og til glede for alle som bruker området. Forrige tirsdag ble de 10 første kassene hengt opp. Allerede dagen etter er noen av kassene skadet og i går hadde vi opptelling. Da viste det seg at syv av kassene er ødelagte og to er rett og slett borte.

- Som lærer til denne flotte gjengen, er det så trist å se at noen må ødelegge på denne måten. Vi tror det er noen få som finner på dette, men det går ut over så mange. Elevene har valgt å ta ned kassene igjen. De tar dem med hjem for å henge dem opp der, sier Reinertsen.