Elev-veiledning i midt-timen

9
Midt på dagen skal elevene ved Herøy sentralskole hver dag få individuell vurdering og veiledning av lærer. Dette skal skje mens elevene jobber med sine individuelle areidsplaner. Det er en ny forskrift fra 1. august som danner bakgrunn for den nye ordningen.
Ved å ta fem minutter fra hver av de seks skoletimene på ungdomstrinnet får skolen 30 minutter til elev-veiledning.   - Vi legger opp til en 30 minutter lang økt fra 10.45 til 11.15 på ungdomstrinnet hver dag. Barnetrinnet får 25 minutter veiledningsøkt, forteller rektor Lars Olav Mogård Larsen til Herøyfjerdingen.     I den 30 minutter lange økta skal elevene jobbe med arbeidsplanen med to lærere til stede.   Mens dette skjer skal lærerne kunne ta en og en elev til side for individuell vurdering og veiledning.   Den individuelle elev-veiledningen skal ha form av en samtale mellom lærer og elev, og hovedfokus vil ligge på det faglige.   - Men også orden, oppførsel og trivsel vil bli vektlagt i elev-vurderingen, sier Mogård Larsen og legger til at man på denne måten skal kunne nå kompetansemålene og samtidig bevisstgjøre elevene.   Utdanningsdirektoratet skriver blant annet følgende om bakgrunnen på den nye forskriften:   Vurdering skal bidra til motivasjon og læring og regelverket er et viktig virkemiddel for å kunne oppnå en rettferdig og likeverdig vurdering både underveis og tilslutt.
Den nye forskriften er utarbeidet på bakgrunn av dokumentert kunnskap om vurdering og læring. Forskning viser at man kan oppnå store læringsgevinster ved å utvikle vurderingskulturen og vurderingspraksisen i grunnopplæringen.
Vurdering som har læring som mål er derfor et viktig virkemiddel for å realisere Kunnskapsløftets målsetting om økt læringsutbytte for alle.
9
Både elevene i 9A ved Herøy sentralskole og de andre klassene skal i år få individuell vurdering i en felles arbeidsøkt midt på dagen.
9
Også 9A hadde sin første skoledag i dag og de har Kirsti Iversen og Åge Johansen som kontaktlærere.

Annonser